هزينه ارسال

ارسال در تهران توسط الو پيك ودر تمامي شهرستانها توسط تيپاكس ارسال ميگردد.هزينه ارسال به عهده مشتري گرامي ميباشد .