کاهش تب

دانستنی های شربت کالپول

/post-16

تب کردن کودکان همواره یکی از مشکلات بوده که باعث نگرانی والدین شده است. به طرزی که ممکن است در اوایل مراقبت از فرزند پدر و مادرها از تب کردن کودک خود بترسند. بسیاری از پزشکان معتقدند مصرف مایعات به اندازه کافی، پوشاندن لباس‌ های راحت و آزاد به کودک، پاشویه کردن و استراحت کافی باعث می‌ شود تا تب فرزند شما کاهش یابد.