سرلاک برای نوزادان حساسیت به پروتیئن گاوی

راهکارهای افزایش قد و وزن نوزاد

/post-6

یکی از دغدغه هایی که والدین از بدو تولد نوزاد خیلی با آن مواجه هستند، موضوع قد، وزن و به طور کلی سیر رشد نوزاد است. نگرانی در مورد اینکه آیا نوزاد شما از نظر وزن و قد در سطح مطلوب قرار دارد، کاملا طبیعی است.