دندان کودک

علائم دندان درآوردن کودک و راه های کاهش درد آن

/post-9

ک سری علائم و نشانه‌ های رایج وجود دارد که می‌ توانید با کمک آن تشخیص دهید. همچنین می‌ توانید با یک سری راهکار ساده درد ناشی از در آمدن دندان در فرزندتان را کاهش دهید.