هزینه ارسال

هزینه ارسال در تمامی فاکتور ها به صورت پسکرایه اخذ میگردد

/post-1

ارسال در تهران با الوپیک انجام میشود و در شهرستانها با تیپاکس و پست پیشتاز   هزینه  حمل  ونقل  به  عهده  مشتری  میباشد