بهبود شرایط خواب

بی خوابی و ۵ تکنیک برای خوابیدن شبانه

/post-26

ی خوابی به سبب یک یا چندین مورد از دلایل زیر است: مشکل در به خواب رفتن، مشکل در حفظ خواب، زود بیدار شدن یا خوابی که باعث احیای نیروی فرد نگردد.